Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

News Headline

MAJLIS MEMBACA SURAH YAASIN DAN TAHLIL 100 HARI BAGI AL-MARHUM DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA HAJI ‘ABDUL ‘AZIM IBNI KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH

LONDON, UNITED KINGDOM, Ahad,  31 Januari 2021 - Majlis Membaca Surah Yassin Dan Tahlil 100 Hari Bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah telah diadakan di London, United Kingdom secara virtual menggunakan platfom Zoom.

 

Hadir pada majlis berkenaan ialah Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama (B) Pengiran Dato Seri Pahlawan Norazmi bin Pengiran Hj Mohamad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Eire serta dihadiri oleh pegawai-pegawai dan kakitangan serta keluarga daripada Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di United Kingdom, Unit Penuntut-Penuntut, Agensi Pelaburan Brunei, Kensington Palace Garden dan penuntut-penuntut dari United Kingdom seramai 50 orang.

tahlil100.jpg
tahlil1002.jpg