Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

News Headline

MESYUARAT JAWATANKUASA ASEAN LONDON COMMITTEE (ALC) 2-2021 BERSAMA MR. IVAN MCKEE MSP, MINISTER FOR TRADE, INNOVATION AND PUBLIC FINANCE, SCOTLAND

LONDON, UNITED KINGDOM, Rabu,  3 Mac 2021 – Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama (B) Pengiran Dato Seri Pahlawan Norazmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi telah menyertai mesyuarat ALC 2-2021 secara virtual bersama Mr. Ivan McKee MSP, Minister for Trade, Innovation and Public Finance, Scotland dan Mr. Scott Wightman, Director for External Affairs yang mana telah memberi penerangan kepada ALC mengenai keutamaan antarabangsa Scotland, termasuk menjamin tujuan seperti yang diharapkan didalam COP26 serta perdagangan dan pelaburan Scotland dalam konteks ASEAN.

 

Utusan perdagangan Scotland ke Indonesia dan Singapura juga memberi penerangan kepada ALC mengenai keutamaan perdagangan dirantau ASEAN. Selain itu, ALC juga diberikan penerangan mengenai dengan Scotland's Green Energy Portfolio oleh Kelvin Liu dari Scottish Development International.

alc211.jpg
Ucapan Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama (B) Pengiran Dato Seri Pahlawan Norazmi bin Pengiran Haji Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom mengenai dengan perkembangan ASEAN dan keutamaan Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN
alc212.jpg
Ucapan Mr. Scott Wightman, Director for External Affairs mengenai dengan priority antarabangsa Scotland
alc3.jpg
Ucapan Mr. Ivan McKee MSP, Minister for Trade, Innovation and Public Finance mengenai dengan perbadanan perdagangan dan pelaburan Scotland

alc214.jpg
Taklimat penerangan mengenai dengan Scotland's Green Energy Portfolio oleh Kelvin Liu dari Scottish Development International.
alc215.jpg
Ketua-ketua Perwakilan ASEAN di London bersama pihak Kerajaan Scotland
alc216.jpg
alc217.jpg