Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

News Headline

MAJLIS PENYAMPAIAN SURAT WATIKAH PERLANTIKAN

LONDON, UNITED KINGDOM, Khamis, 25 Rabiulakhir 1442H bersamaan 10 Disember 2020M – Tuan Yang Terutama Laksamana Pertama (B) Pengiran Dato Seri Pahlawan Norazmi bin Pengiran Hj Muhammad, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Eire hari ini telah pun selamat menyampaikan Surat Watikah Perlantikan selaku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam dan Eire Kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Queen Elizabeth II di Buckingham Palace, United Kingdom.

watikah1.jpg
watikah2.jpg
watikah3.jpg
watikah4.jpg
watikah5.jpg
watikah6.jpg