Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

embassyholiday

HARI KELEPASAN AWAM TAHUN 2023
Awal Tahun Masihi 2023

Har
i Isnin, 03 Januari 2023
(sebagai ganti hari Ahad, 01 Januari 2023)
Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-39
Hari Khamis, 23 Februari 2023
Holy Friday*

Hari Juma'at, 07 April 2023

​Hari Raya Aidil Fitri *

Hari Isnin, 24 April 2023
(sebagai ganti hari Sabtu, 22 April 2023)
Hari Selasa, 25 April 2023
(sebagai ganti hari Ahad, 23 April 2023)

Labour Day
​Hari Isnin, 01 Mei 2023
Independence Restoration Day

Hari Isnin, 22 Mei 2023
(sebagai ganti hari Sabtu, 20 Mei 2023)

Corpus Christi*

Hari Khamis, 08 Jun 2023

Hari Raya Aidil Adha *

Hari Khamis, 29 Jun 2023

Ulangtahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-77

Hari Isnin, 17 Julai 2023
(sebagai ganti hari Sabtu, 15 Julai 2023)

Awal Tahun Hijriah 1445

Hari Rabu, 19 Julai 2023

Popular Consultation Day
Hari Rabu, 30 Ogos 2023
Maulud Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Hari Khamis, 28 September 2023

All Saints Day
Hari Rabu, 01 November 2023
All Souls Day
Hari Khamis, 02 November 2023
Independence Proclamation Day
Hari Selasa, 28 November 2023
Memorial Day
Hari Khamis, 07 Disember 2023
Immaculate Conception
Hari Juma'at, 08 Disember 2023
Hari Krismas
Hari Isnin, 25 Disember 2023 

*Tertakluk kepada perubahan