Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

embassyholiday

HARI-HARI KELEPASAN AWAM TAHUN 2024
Awal Tahun Masihi 2024

Har
i Isnin, 01 Januari 2024
Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40
Hari Juma'at, 23 Februari 2024
Holy Friday*

Hari Juma'at, 29 Mac 2024


Hari Raya Aidil Fitri *

Hari Selasa, 09 April 2024
Hari Rabu, 10 April 2024
Hari Khamis, 11 April 2024

Labour Day
​Hari Rabu, 01 Mei 2024
Independence Restoration Day

Hari Isnin, 20 Mei 2024

Corpus Christi*

Hari Khamis, 30 Mei 2024

Hari Raya Aidil Adha *

Hari Isnin, 17 Jun 2024
(sebagai ganti Hari Ahad, 16 Jun 2024)

Awal Tahun Hijriah 1446
Hari Rabu, 08 Julai 2024
Ulangtahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-78

Hari Isnin, 15 Julai 2024

Popular Consultation Day
Hari Juma'at, 30 Ogos 2024
Maulud Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam

Hari Isnin, 16 September 2024

All Saints Day
Hari Juma'at, 01 November 2024
All Souls Day
Hari Isnin, 04 November 2024
(sebagai ganti Hari Sabtu, 02 November 2024)
Independence Proclamation Day
Hari Khamis, 28 November 2024
Memorial Day
Hari Isnin, 09 Disember 2024
(sebagai ganti Hari Sabtu, 07 Disember 2024)
Hari Krismas

Hari Rabu, 25 Disember 2024
National Heroes day
Hari Selasa, 31 Disember 2024 

*Tertakluk kepada perubahan