Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation Linksjob-vacancies-oic

JABATAN PERTUBUHAN-PERTUBUHAN ANTARABANGSA 
KEMENTERIAN HAL EHWAL LUAR NEGERI 

1) JAWATAN KOSONG DI 

PERTUBUHAN KERJASAMA ISLAM (OIC), 
JEDDAH, SAUDI ARABIA 

TRANSLA TOR / INTERPRETER (ARABIC, ENGLISH & FRENCH) 

TARIKH TUTUP 
31 MEl 2019 

2) JAWATAN KOSONG DI 

STATISTICAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTRE FOR 
ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC), 
ANKARA, REPUBLIC OF TURKEY 

ASSISTANT DIRECTOR GENERAL, SESRIC 

TARIKH TUTUP 
31 MEl 2019 

Permohonan hendaklah dihadapkan melalui 
Directorate of Cabinet 
OIC General Secretariat 
P.O Box 178, Jeddah 21411, 
Kingdom of Saudi Arabia Emel kepada: vacancy@oic-oci.org 

Untuk maklumat lanjut mengenai jawatan tersebut, sila layari laman web: 
Back to Top