Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Press Room

Manage PermissionsManage Permissions
18 Januari 2021 - PERUTUSAN TAKZIAH KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DIATAS KEJADIAN GEMPA BUMI YANG MELANDA SULAWESI BARAT

Daripada:  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaullah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

Kepada:  Tuan Yang Terutama, Dato Laila Utama Joko Widodo, Presiden, Republik Indonesia

Tuan Yang Terutama
Dato Laila Utama Joko Widodo
Presiden,
REPUBLIK INDONESIA.

Tuan Yang Terutama,

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH

INNA LILLAHI WA INNA ILLAIHI RAJI'UUN

Beta berasa sedih mendengar berita mengenai gempa bumi yang meianda Sulawesi Barat.

Beta berserta Kerajaan dan rakyat Negara Brunei Darussalam ingin menyampaikan takziah dan rasa simpati kepada Tuan Yang Terutama serta Kerajaan dan rakyat Republik Indonesia, khususnya kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga dan terjejas oleh tragedi ini.

Beta berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala agar roh-roh mangsa akan ditempatkan bersama golongan orang-orang yang beriman dan soleh.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAAHI WABARAKAATUH

SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAMAttachments
Back to Top